Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Ναυτιλίας ιδρύθηκε το 2000 και είναι ο φορέας που αντιπροσωπεύει όλους τους εν ενεργεία Χημικούς Ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Σκοπός του συλλόγου είναι:

  • Η προάσπιση, η αναβάθμιση και η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Χημικού Ναυτιλίας

  • Η ανάδειξη του έργου του Χημικού Ναυτιλίας και της αναγκαιότητας της εμπειρίας του σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον σε όλες τις ναυτιλιακές – βιομηχανικές δραστηριότητες.

  • Η επιδίωξη στενότερης σχέσης των μελών του με τους σχετικούς κλάδους της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

  • Η αποδοτικότερη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την επίλυση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Χημικού Ναυτιλίας.

  • Η τήρηση υψηλού επιπέδου επιστημονικής και επαγγελματικής συνείδησης μέσω καλλιέργειας πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Ο Χημικός Ναυτιλίας είναι ο ειδικός επιστήμονας που κατέχει τη σχετική Άδεια για να:

1. Γνωματεύει και πιστοποιεί για τον έλεγχο απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS – FREE) σε κλειστούς χώρους (πλοίων, βυτιοφόρων οχημάτων, δεξαμενών αποθήκευσης κ.ά.)

2. Κάνει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων από έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνους παράγοντες (είτε κατά τις ψυχρές ή κατά τις θερμές εργασίες, είτε ακόμα και κατά την απλή επιθεώρηση κλειστών χώρων)

3. Συμβουλεύει σε θέματα ασφαλείας δεξαμενόπλοιων, δεξαμενών ή τερματικών εγκαταστάσεων

4. Συμβουλεύει σε θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης επικινδύνων φορτίων

5. Εκτιμά, συμβουλεύει ή διαχειρίζεται περιστατικά εκτάκτου ανάγκης

6. Εκτιμά και συμβουλεύει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος


Δείτε εδώ το καταστατικό του Συλλόγου σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf)

γνωρίστε τα μέλη μας…